Spotkajmy się na 44. Ogólnopolskim Rajdzie Arsenał „Pocztówka z Warszawy” w dniach 21-23 marca 2014 roku. Niech to wydarzenie będzie okazją do przeżycia kolejnej wielkiej harcerskiej przygody. Rajd będzie rozszerzony o wydarzenia skierowane do gromad zuchowych i drużyn harcerskich z Chorągwi Stołecznej.

Oddajemy w Wasze ręce jeszcze ciepły materiał dotyczący kolejnego Rajdu Arsenał.

Przygotowaliśmy dla Was koncepcję Rajdu, oraz Zadanie przedrajdowe dla patroli starszoharcerskich i wędrowniczych z całej Polski reprezentujących Związek Harcerstwa Polskiego oraz inne organizacje harcerskie. Na tegoroczny Rajd przyjmujemy zgłoszenia patroli liczących od 4 do 10 osób. Odpowiadając na Wasze oczekiwania, chcemy umożliwić udział w Rajdzie zarówno mniejszym ekipom jak i bardziej licznym reprezentacjom.

Poza tradycyjną formą gry dla harcerzy starszych i wędrowników, Rajd będzie rozszerzony o wydarzenia skierowane do gromad zuchowych i drużyn harcerskich z Chorągwi Stołecznej. Przewidujemy również przedsięwzięcie dla instruktorów z całej Polski. Szczegółowe informacje dotyczące tych wydarzeń już wkrótce. 

Podczas Rajdu „Pocztówka z Warszawy”, chcemy wspólnie z Wami odkryć Warszawę jakiej nie  znamy. Warszawę, która towarzyszyła naszym bohaterom w codziennym życiu. Warszawę, jakiej nie było nam dane nigdy poznać. Źródłem naszej wiedzy będą stare pocztówki. Więcej na ten temat dowiecie się z koncepcji 44. Rajdu Arsenał. Zapraszamy na stronę www.arsenal.zhp.pl 

[materiały organizatora]

Najbliższe wydarzenia

PAź
21

21.10.2014 5:30 pm - 8:30 pm
Wtorkowy kurs phm dla dorosłych (4/10)

PAź
22

22.10.2014
termin zgłaszania się na warsztaty dla opiekunów prób phm. i hm.

PAź
22

22.10.2014 6:30 pm - 9:00 pm
Zbiórka komisji rewizyjnej chorągwi

PAź
23

23.10.2014 6:00 pm - 8:00 pm
Spotkanie specjalności łącznościowej

PAź
25

25.10.2014 10:00 am - 7:00 pm
Konferencja Rady Naczelnej ZHP "Prawo Harcerskie"

PAź
28

28.10.2014 5:30 pm - 8:30 pm
Wtorkowy kurs phm dla dorosłych (5/10)

PAź
29

29.10.2014 6:30 pm - 9:00 pm
Rezerwowy termin zbiórki komisji rewizyjnej chorągwi

PAź
30

30.10.2014
Upływa termin przekazania kwartalnego raportu przez komisje rewizyjne hufców

PAź
31

31.10.2014
rocznica urodzin Andrzeja Małkowskiego

LIS
3

03.11.2014 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

LIS
4

04.11.2014 5:30 pm - 8:30 pm
Wtorkowy kurs phm dla dorosłych (6/10)

LIS
7

7:00 pm 07.11.2014 - 3:00 pm 11.11.2014
Kurs kadry kształcącej II stopnia WICHER (CSI)

LIS
7

7:00 pm 07.11.2014 - 4:00 pm 10.11.2014
Warsztaty dla drużynowych z gier strategicznych

LIS
7

7:00 pm 07.11.2014 - 4:00 pm 10.11.2014
Kurs Namiestników "Latarnia Morska"(I zjazd)

LIS
8

08.11.2014 10:00 am - 1:30 pm
Warsztat: plan operacyjny hufca do strategii ZHP

LIS
12

12.11.2014 6:30 pm - 9:00 pm
Zbiórka komisji rewizyjnej chorągwi (termin rezerwowy)

LIS
15

15.11.2014
Zjazd Chorągwi Stołecznej

LIS
18

18.11.2014 5:30 pm - 8:30 pm
Wtorkowy kurs phm dla dorosłych (7/10)

LIS
22

22.11.2014 9:00 am - 7:00 pm
Kurs Namiestników "Latarnia Morska" (II zjazd)

LIS
22

9:00 am 22.11.2014 - 4:00 pm 23.11.2014
"Wtorkowy" kurs phm dla dorosłych (8-9/10)

LIS
25

25.11.2014 5:30 pm - 8:30 pm
Wtorkowy kurs phm dla dorosłych (10/10)

LIS
29

9:00 am 29.11.2014 - 5:00 pm 30.11.2014
Kurs wychowawców i kierowników placówek wypoczynku

LIS
29

29.11.2014 10:00 am - 2:00 pm
I seminarium komendantów i komend hufców

GRU
5

7:00 pm 05.12.2014 - 3:00 pm 07.12.2014
zbiórka Wydziału Kształcenia i Pracyz Kadrą GK ZHP

GRU
6

9:00 am 06.12.2014 - 4:00 pm 07.12.2014
Kurs wychowawców i kierowników placówek wypoczynku

Biuro Chorągwi pełni dyżury 

pn, wt, śr, pt - 9:00-17:00

czw - 11:00-19:00

 

Sekretariat
tal: 533 318 712
tel/faks: 022 621-65-14
e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl

Adres 
Chorągiew Stołeczna ZHP
01-067 Warszawa
ul. Piaskowa 4

Chorągiew Stołeczna ZHP

realizuje programy finansowane przez