Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Ruchu Drogowego Chorągwi Stołecznej ZHP zaprasza ponownie na chorągwiany kurs Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia

Część I - Teoria. Jeżeli interesujecie się zabezpieczeniami imprez lokalnych i ogólnopolskich, jeżeli chcecie zdobyć wiedzę i umiejętności członka służby porządkowej, to przyjedźcie na kurs do Warszawy. Na kursie poznacie elementy prawa karnego oraz prawa i obowiązki członka służby porządkowej, techniki wpływu,  sposoby negocjacji i mediacji, a także podstawy samoobrony i łączności radiowej. Będziecie także wiedzieli jakie procedury obowiązują członka służby porządkowej w jego służbie.

Kurs ten przygotowuje i jest warunkiem do bycia członkiem służby zabezpieczenia podczas Zlotu organizowanego z okazji 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dn. 31.07-03.08.2014 (dla osób, które nie ukończyły jeszcze żadnego kursu tego typu).

 

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego dostaniecie certyfikat ukończenia kursu. Uprawnia on do bycia członkiem zabezpieczeń imprez, w których bierze udział HSP/HSG oraz do dalszego rozwijania się w kierunku tej specjalności.

Waszymi wykładowcami będą instruktorzy harcerscy z całej Polski, mający doświadczenie w działaniach Harcerskiej Służby Porządkowej i Granicznej (zabezpieczali Zloty w Kielcach, Małeczu i Krakowie), a także uprawnienia państwowe kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych, uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, uprawnienia instruktorów samoobrony i Krav-Magi.

 

Szczegółowe informacje o kursie:

 • koszt kursu – 30 zł/weekend (w cenie materiały programowe, pozoracyjne i certyfikaty ukończenia kursu), płatne na konto Chorągwi Stołecznej (cały kurs 60 zł)
 • termin – I część (teoria): 21-23.03.2014
 • warunki zakwaterowania: szkoła
 • wyżywienie: własne
 • zajęcia zaczynają się w piątki o 20:00, kończą w niedziele o 15:00

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnik powinien:

 • przywieźć ze sobą śpiwór oraz karimatę
 • mieć ze sobą wyżywienie biwakowe
 • przywieźć ze sobą notatnik harcerski
 • posiadać pełne umundurowanie
 • przygotować się do ewentualnego udziału w zajęciach terenowych, wieczornych oraz sportowych
 • posiadać miękkie obuwie
 • mieć opłacone składki członkowskie ZHP
 • mieć ukończone 16 lat
 • mieć zgodę bezpośredniego przełożonego
 • wypełnić ankietę uczestnika i opłacić kurs najpóźniej na 2 dni (do 19.03.2014 r.) przed rozpoczęciem kursu

 

Ankieta zgłoszeniowa pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1o06DIsKGO4id_6fQV9T6r6nLQtjYHoTl-dv0PSN42Ws/viewform

Opłaty należy dokonać na konto Chorągwi Stołecznej ZHP nr: 80114010100000542478001005, w tytule przelewu proszę wpisać „Dodatkowa składka zadaniowa – Kurs S1-HSGiSZ – Imię i nazwisko kursanta.

O kwalifikacji na kurs poinformujemy kursantów niezwłocznie po wypełnieniu przez nich ankiety i otrzymaniu informacji o dokonanej opłacie.

 

Wszelkie informacje, zapytania i wyjaśnienia udziela Szefowa Inspektoratu HSGiRD Chorągwi Stołecznej phm. Agnieszka Fietkiewicz – tel. 502-945-628, @ - hsgird@stoleczna.zhp.pl

 

Czuwaj!

hm. Magdalena Dąbrowska

Najbliższe wydarzenia

LIP
31

2:30 pm 31.07.2014 - 3:00 pm 03.08.2014
Ogólnopolski Zlot Chorągwi Stołecznej

SIE
1

5:00 pm 01.08.2014 - 12:00 am 02.08.2014
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

WRZ
4

04.09.2014 5:45 pm - 7:45 pm
Zbiórka komisji rewizyjnej chorągwi

WRZ
15

15.09.2014 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

WRZ
27

27.09.2014
Rocznica powołania Szarych Szeregów

PAź
4

04.10.2014
Warsztaty dla komisji rewizyjnych hufców

PAź
4

04.10.2014 10:00 am - 3:00 pm
Konferencja "Chorągiew Stołeczna 2018"

PAź
9

09.10.2014 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

PAź
16

16.10.2014 5:45 pm - 8:15 pm
Zbiórka komisji rewizyjnej chorągwi

PAź
30

30.10.2014
Upływa termin przekazania kwartalnego raportu przez komisje rewizyjne hufców

PAź
31

31.10.2014
rocznica urodzin Andrzeja Małkowskiego

LIS
3

03.11.2014 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

LIS
12

12.11.2014 6:30 pm - 9:00 pm
Zbiórka komisji rewizyjnej chorągwi (termin rezerwowy)

LIS
15

15.11.2014
Zjazd Chorągwi Stołecznej

GRU
11

11.12.2014 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

STY
12

12.01.2015 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

STY
28

28.01.2015
rocznica urodzin Aleksandra Kamińskiego

STY
30

30.01.2015
Upływa termin przekazania kwartalnego raportu przez komisje rewizyjne hufców

LUT
12

12.02.2015 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

LUT
14

14.02.2015
Upływa termin przekazania planów pracy komisji rewizyjnych hufców na bieżący rok

MAR
9

09.03.2015 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

MAR
26

26.03.2015
Rocznica Akcji pod Arsenałem

KWI
9

09.04.2015 5:30 pm - 8:00 pm
Posiedzenie ChKSI

KWI
30

30.04.2015
Upływa termin przekazania kwartalnego raportu przez komisje rewizyjne hufców

KWI
30

30.04.2015
Upływa termin oceny rentowności baz przez komisje rewizyjne hufców

Biuro Chorągwi pełni dyżury 
poniedziałek i czwartek 11.00 - 19.00
wtorek, środa, piątek 9.00 - 17.00

Sekretariat
tal: 533 318 712
tel/faks: 022 621-65-14
e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl

Adres 
Chorągiew Stołeczna ZHP
01-067 Warszawa
ul. Piaskowa 4

Chorągiew Stołeczna ZHP

realizuje programy finansowane przez